Till startsidan

Stöd barnbynVälkommen till Birgittas Child Village

Syster Birgittas Barnby vars namn afrikanerna i byn själva har valt, drivs helt och hållet av paret Josephson. Det finansieras bland annat av pengar från insamlingar på skolor i Sverige, enskilda gåvor, faddrar och av deras egna medel.

Presentation

Birgitta - Birgitta Josephson föräldrar heter Hugo och Elna och arbetade i Afrika som missonärer i över 60 år. - Mitt intresse för sjukvård och barn började då, och jag fick möjlighet att vara med min mor som arbetade med det. Det i sin tur ledde till att jag senare i livet även vidareutbildade mig till barnmorska.

När Birgitta är hemma i Sverige arbetar hon som kvalitetsansvarig för ett äldreboende som hon hennes man driver med sin son Fredrik och hans fru. Gittan som hon kallas är utbildad barnmorska och har under många år arbetat som det, bland annat på specialistmödravården i Huddige, men har nu satt det åt sidan för arbetet på Stångberga Omsorg som ligger i södra Roslagen utanför Stockholm. Hon och hennes man Anders har ytterligare två söner, Johan och Christian samt 2 sonhustrur och 8 barnbarn.
Birgittas Child Village
P.O Box 91 Mpongwe
Zambia
Svenska  English